Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov fondu Typ podľa typu aktív v portfóliu Typ podľa legislatívneho rámca Typ podľa spôsobu distribúcie Dátum ocenenia Denominačná mena podielu [D] Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,043064 -1,59 -1,05 0,71
AM SLSP Euro Plus Fond KI UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,046244 -0,43 -0,64 -0,05
AM SLSP Eurový dlhopisový fond D UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,054103 -0,41 -0,18 1,19
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov A UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,047777 1,69 8,20 6,79
AM SLSP Globálny akciový fond A UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,047494 0,92 6,55 2,45
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov D UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,032574 -1,25 0,39 2,70
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. D UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,010414 0,77 2,17 2,39
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f. Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,042225 9,06 18,52 -2,08
PP - EUROFOND o.p.f. Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,068753 6,86 13,51 1,34
PP - Kapitálový Fond o.p.f. Z AIF VP 19.06.2018 EUR 1,194839 1,65 4,90 3,61
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,044168 -0,21 3,71 0,34
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA KI UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,044858 -0,35 1,15 2,80
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. R AIF VP 19.06.2018 EUR 0,056711 1,62 2,71 2,96
PP - Office real estate fund o.p.f. R AIF VP 19.06.2018 EUR 0,010142 1,42
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,038049 0,87 5,75 -0,47
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový A UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,043133 6,74 11,58 9,21
TAM - Dlhopisový fond D UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,076403 -1,17 -1,80 0,08
TAM - DynamicAlpha Fund Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,106716 -2,00 1,70 0,15
TAM - Európsky akciový A UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,021841 3,37 3,06 3,15
TAM - Komoditný fond AI AIF VP 19.06.2018 EUR 0,086447 0,67 -1,43 -2,20
TAM - NewMarkets o.p.f. A UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,126116 0,72 4,81 4,14
TAM - Premium Harmonic Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,036302 -1,07 0,32 0,85
TAM - Premium Strategic Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,036389 -1,49 0,95 1,24
TAM - Private Growth Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,035282 -0,29 1,15 0,54
TAM - Private Growth 1 Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,038667 0,78 3,35 2,61
TAM - Private Growth 2 Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,040561 0,96 5,41 4,67
TAM - Realitný Fond R AIF VP 19.06.2018 EUR 0,032315 1,35 2,59 1,72
TAM - SmartFund Z UCITS VP 19.06.2018 EUR 0,109960 -1,05 0,94 -0,04
Typ podľa typu aktív v portfóliu: P - Fondy peňažného trhu, KI - Fondy krátkodobých investícií, D - Dlhopisové fondy, A - Akciové fondy, Z - Zmiešané fondy, S - Štruktúrované fondy, R - Realitné fondy, AI - Fondy alternatívnych investícií
Typ podľa legislatívneho rámca: UCITS - Štandardný podielový fond (UCITS), AIF - Alternatívny investičný fond (AIFMD)
Typ podľa spôsobu distribúcie: VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky