Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov fondu Typ podľa typu aktív v portfóliu Typ podľa legislatívneho rámca Typ podľa spôsobu distribúcie Dátum ocenenia Denominačná mena podielu [D] Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,043541 0,43 3,81 1,55
SPORO Euro Plus Fond KI UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,046440 -0,17 -0,19 0,11
SPORO Eurový dlhopisový fond D UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,054215 0,34 0,71 1,39
SPORO Fond maximalizovaných výnosov A UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,046259 5,36 21,70 6,53
SPORO Globálny akciový fond A UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,046290 4,48 13,82 3,03
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov D UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,033778 1,49 5,40 2,29
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. D UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,010626 1,85 4,75 2,47
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f. Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,037283 4,24 15,99 -4,53
PP - EUROFOND o.p.f. Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,065546 8,97 34,85 2,64
PP - Kapitálový Fond o.p.f. Z AIF VP 15.11.2017 EUR 1,172658 3,13 9,03 3,96
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,042923 0,85 5,58 0,30
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA KI UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,044847 0,95 3,33 3,09
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. R AIF VP 15.11.2017 EUR 0,055660 1,14 2,75 2,88
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,036519 1,60 8,77 -0,62
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový A UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,038898 1,10 10,75 9,81
TAM - Dlhopisový fond D UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,077482 -0,12 0,41 0,21
TAM - DynamicAlpha Fund Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,107528 3,33 8,94 0,94
TAM - Európsky akciový A UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,021243 -0,87 16,53 5,64
TAM - Harmonic Fund Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,036579 1,75 5,52 1,32
TAM - Komoditný fond AI AIF VP 15.11.2017 EUR 0,087394 0,37 -1,72 -1,15
TAM - NewMarkets o.p.f. A UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,128193 4,27 11,60 7,15
TAM - Private Growth Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,035216 1,50 3,19 0,43
TAM - Private Growth 1 Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,038038 2,21 7,72 2,42
TAM - Private Growth 2 Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,039642 3,95 14,76 4,57
TAM - Realitný Fond R AIF VP 15.11.2017 EUR 0,032270 1,21 2,57 1,81
TAM - SmartFund Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,110353 1,92 4,95 0,64
TAM - Strategic Fund Z UCITS VP 15.11.2017 EUR 0,036716 2,83 8,66 2,11
Typ podľa typu aktív v portfóliu: P - Fondy peňažného trhu, KI - Fondy krátkodobých investícií, D - Dlhopisové fondy, A - Akciové fondy, Z - Zmiešané fondy, S - Štruktúrované fondy, R - Realitné fondy, AI - Fondy alternatívnych investícií
Typ podľa legislatívneho rámca: UCITS - Štandardný podielový fond (UCITS), AIF - Alternatívny investičný fond (AIFMD)
Typ podľa spôsobu distribúcie: VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky