Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov fondu Typ podľa typu aktív v portfóliu Typ podľa legislatívneho rámca Typ podľa spôsobu distribúcie Dátum ocenenia Denominačná mena podielu [D] Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,043425 0,63 2,61 1,34
SPORO Euro Plus Fond KI UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,046512 0,04 -0,21 0,21
SPORO Eurový dlhopisový fond D UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,054120 0,61 -0,16 1,54
SPORO Fond maximalizovaných výnosov A UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,045444 4,02 22,27 5,67
SPORO Globálny akciový fond A UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,045398 2,44 11,94 1,85
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov D UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,033788 2,38 5,22 2,33
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. D UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,010573 2,35 4,25 2,07
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f. Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,036018 -1,18 9,16 -6,49
PP - EUROFOND o.p.f. Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,064622 9,71 30,30 -0,09
PP - Kapitálový Fond o.p.f. Z AIF VP 21.09.2017 EUR 1,161872 2,52 7,18 3,42
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,042250 -2,03 2,39 -0,41
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA KI UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,044711 0,95 3,27 3,10
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. R AIF VP 21.09.2017 EUR 0,055550 1,20 3,13 2,91
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,035790 -1,85 4,63 -1,75
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový A UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,037485 -4,98 10,24 9,16
TAM - Dlhopisový fond D UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,077840 0,47 0,00 0,42
TAM - DynamicAlpha Fund Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,107108 3,96 7,05 0,42
TAM - Európsky akciový A UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,021467 2,40 13,87 3,28
TAM - Harmonic Fund Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,036573 2,34 3,96 0,92
TAM - Komoditný fond AI AIF VP 21.09.2017 EUR 0,086847 -1,69 -4,50 -2,26
TAM - NewMarkets o.p.f. A UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,127656 2,34 8,31 6,49
TAM - Private Growth Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,035089 1,53 2,53 0,10
TAM - Private Growth 1 Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,037808 2,13 4,93 1,71
TAM - Private Growth 2 Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,039255 4,49 10,94 3,49
TAM - Realitný Fond R AIF VP 21.09.2017 EUR 0,032394 1,30 2,79 1,82
TAM - SmartFund Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,110060 2,18 3,62 0,49
TAM - Strategic Fund Z UCITS VP 21.09.2017 EUR 0,036665 3,94 6,54 1,40
Typ podľa typu aktív v portfóliu: P - Fondy peňažného trhu, KI - Fondy krátkodobých investícií, D - Dlhopisové fondy, A - Akciové fondy, Z - Zmiešané fondy, S - Štruktúrované fondy, R - Realitné fondy, AI - Fondy alternatívnych investícií
Typ podľa legislatívneho rámca: UCITS - Štandardný podielový fond (UCITS), AIF - Alternatívny investičný fond (AIFMD)
Typ podľa spôsobu distribúcie: VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky