Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov fondu Typ podľa typu aktív v portfóliu Typ podľa legislatívneho rámca Typ podľa spôsobu distribúcie Dátum ocenenia Denominačná mena podielu [D] Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. Z UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,043966 1,39 3,01 1,38
SPORO Euro Plus Fond KI UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,046455 -0,13 -0,09 0,17
SPORO Eurový dlhopisový fond D UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,054138 0,28 0,58 1,23
SPORO Fond maximalizovaných výnosov A UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,049166 8,38 18,64 8,59
SPORO Globálny akciový fond A UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,048665 8,02 13,32 4,71
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov D UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,033953 1,80 4,07 2,44
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. D UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,010631 1,33 3,44 2,18
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f. Z UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,040830 14,86 15,80 -2,71
PP - EUROFOND o.p.f. Z UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,070494 11,91 28,30 1,19
PP - Kapitálový Fond o.p.f. Z AIF VP 18.01.2018 EUR 1,190653 3,71 7,65 3,87
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. Z UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,044585 6,08 4,92 0,96
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA KI UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,045313 1,98 3,21 3,51
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. R AIF VP 18.01.2018 EUR 0,055985 1,06 2,41 2,97
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. Z UCITS VP 18.01.2018 EUR 0,038279 7,86 7,63 0,27
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový A UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,041650 7,67 9,57 9,66
TAM - Dlhopisový fond D UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,077309 -0,68 0,22 -0,08
TAM - DynamicAlpha Fund Z UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,112768 5,97 10,70 0,55
TAM - Európsky akciový A UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,022626 4,36 11,32 6,56
TAM - Komoditný fond AI AIF VP 19.01.2018 EUR 0,086609 -0,01 -2,18 -2,35
TAM - NewMarkets o.p.f. A UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,134941 4,67 8,15 4,86
TAM - Premium Harmonic Z UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,037444 2,62 5,91 1,92
TAM - Premium Strategic Z UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,038111 4,44 9,48 3,12
TAM - Private Growth Z UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,035881 2,49 4,04 0,73
TAM - Private Growth 1 Z UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,039547 4,70 8,11 3,29
TAM - Private Growth 2 Z UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,041943 7,40 14,41 6,00
TAM - Realitný Fond R AIF VP 19.01.2018 EUR 0,032150 1,07 2,65 1,80
TAM - SmartFund Z UCITS VP 19.01.2018 EUR 0,113394 3,42 5,90 0,38
Typ podľa typu aktív v portfóliu: P - Fondy peňažného trhu, KI - Fondy krátkodobých investícií, D - Dlhopisové fondy, A - Akciové fondy, Z - Zmiešané fondy, S - Štruktúrované fondy, R - Realitné fondy, AI - Fondy alternatívnych investícií
Typ podľa legislatívneho rámca: UCITS - Štandardný podielový fond (UCITS), AIF - Alternatívny investičný fond (AIFMD)
Typ podľa spôsobu distribúcie: VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky