Denné údaje o otvorených podielových fondoch
Názov fondu Typ podľa typu aktív v portfóliu Typ podľa legislatívneho rámca Typ podľa spôsobu distribúcie Dátum ocenenia Denominačná mena podielu [D] Hodnota podielu v [D] Výkonnosť fondu v [D] 6 mes. % Výkonnosť fondu v [D] 1 rok % Výkonnosť fondu v [D] 3 roky %
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,043197 -1,16 -0,57 -0,61
AM SLSP Euro Plus Fond KI UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,046401 -0,21 -0,24 -0,03
AM SLSP Eurový dlhopisový fond D UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,054118 -0,04 0,10 0,69
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov A UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,047175 0,07 8,08 4,88
AM SLSP Globálny akciový fond A UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,047005 0,73 6,73 0,71
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov D UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,033070 0,12 2,48 2,36
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. D UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,010602 0,05 2,43 1,96
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
PP - Dynamické portfólio o.p.f. Z UCITS VP 18.04.2018 EUR 0,039113 2,01 4,65 -7,77
PP - EUROFOND o.p.f. Z UCITS VP 18.04.2018 EUR 0,065797 -3,31 10,96 -3,18
PP - Kapitálový Fond o.p.f. Z AIF VP 18.04.2018 EUR 1,179575 0,38 4,20 2,67
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. Z UCITS VP 18.04.2018 EUR 0,043448 0,26 -0,15 -1,73
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA KI UCITS VP 18.04.2018 EUR 0,045072 0,45 1,69 2,40
PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f. R AIF VP 18.04.2018 EUR 0,056445 1,58 2,81 2,84
PP - Office real estate fund o.p.f. R AIF VP 18.04.2018 EUR 0,010046 0,46
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. Z UCITS VP 18.04.2018 EUR 0,036944 -0,23 0,13 -3,42
Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.
TAM - Americký akciový A UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,039152 0,25 -0,13 3,92
TAM - Dlhopisový fond D UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,077193 -0,55 -0,13 -0,20
TAM - DynamicAlpha Fund Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,107198 -1,37 3,82 -1,37
TAM - Európsky akciový A UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,021775 -1,78 2,49 0,44
TAM - Komoditný fond AI AIF VP 19.04.2018 EUR 0,086503 -0,51 -1,92 -1,91
TAM - NewMarkets o.p.f. A UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,128321 -2,23 2,53 0,62
TAM - Premium Harmonic Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,036450 -1,04 1,85 0,21
TAM - Premium Strategic Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,036410 -1,80 2,82 0,48
TAM - Private Growth Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,035174 -0,50 1,47 -0,28
TAM - Private Growth 1 Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,038355 -0,03 3,16 1,47
TAM - Private Growth 2 Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,040068 -0,23 5,85 3,16
TAM - Realitný Fond R AIF VP 19.04.2018 EUR 0,032164 1,44 2,68 1,73
TAM - SmartFund Z UCITS VP 19.04.2018 EUR 0,110450 -0,49 2,20 -0,85
Typ podľa typu aktív v portfóliu: P - Fondy peňažného trhu, KI - Fondy krátkodobých investícií, D - Dlhopisové fondy, A - Akciové fondy, Z - Zmiešané fondy, S - Štruktúrované fondy, R - Realitné fondy, AI - Fondy alternatívnych investícií
Typ podľa legislatívneho rámca: UCITS - Štandardný podielový fond (UCITS), AIF - Alternatívny investičný fond (AIFMD)
Typ podľa spôsobu distribúcie: VP - Fondy predávané formou verejnej ponuky, NP - Fondy predávané formou neverejnej ponuky