Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (9.3.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037243  29 169 136,19  29 169 136,19  13 945 742,96  0,037243  0,037243
Amundi Funds II - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,280000  21 905 233,53  346 125,11  346 125,11  50,280000  50,280000
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,040000  85 838 628,00  1 439 923,00  1 439 923,00  38,078040  38,040000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR  257,400000  45 997 992,87  0,00  0,00  265,122000  257,400000
PARVEST Money Market Euro EUR  208,969951  580 133 065,50  336 104,50  336 104,50  219,418449  208,969951
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7106,2300  1 126 246  109 796,00  109 796,00  7 113,34  7 106,23
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  126,6300  553 629 760  639 775,00  639 775,00  126,76  126,63
KBC Multi Interest Cash USD USD  5486,2400  27 135 013  5 546 886,00  5 546 886,00  5 491,73  5 486,24
PARVEST Money Market USD USD  209,2539  379 986 817  14 129,69  14 129,69  219,72  209,25


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000