Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (18.8.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,170000  59 978 702,00  1 596 750,00  1 596 750,00  38,208170  38,170000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,100000  67 304 966,41  0,00  0,00  265,843000  258,100000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,410583  622 732 772,70  338 573,83  338 573,83  219,881112  209,410583
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,580000  191 808 634,10  378 815,82  378 815,82  50,580000  50,580000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037262  32 036 210,00  32 036 210,00  17 205 157,72  0,037262  0,037262
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7107,6200  1 405 986  119 576,00  119 576,00  7 114,73  7 107,62
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,3300  594 547 445  648 590,00  648 590,00  127,46  127,33
KBC Multi Interest Cash USD USD  5450,7000  19 094 354  3 727 771,00  3 727 771,00  5 456,15  5 450,70
PARVEST Money Market USD USD  207,5621  509 323 706  14 611,95  14 611,95  217,94  207,56


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000