Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (12.1.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,070000  92 701 096,00  1 478 744,00  1 478 744,00  38,108070  38,070000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR  257,600000  51 580 631,24  0,00  0,00  265,328000  257,600000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,094066  581 325 593,30  333 983,86  333 983,86  219,548769  209,094066
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,370000  22 651 870,50  364 932,56  364 932,56  50,370000  50,370000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037248  29 647 020,75  29 647 020,75  14 421 583,73  0,037248  0,037248
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7097,4200  1 258 564  114 380,00  114 380,00  7 104,52  7 097,42
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  126,8700  566 834 641  639 304,00  639 304,00  127,00  126,87
KBC Multi Interest Cash USD USD  5475,3500  22 815 126  4 385 261,00  4 385 261,00  5 480,83  5 475,35
PARVEST Money Market USD USD  208,7180  399 750 728  14 294,86  14 294,86  219,15  208,72


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000