Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (13.10.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,140000  59 630 955,00  1 563 111,00  1 563 111,00  38,178140  38,140000
NN (L) Euro Liquidity EUR  257,920000  61 104 140,65  0,00  0,00  265,657600  257,920000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,291588  639 151 999,70  331 791,38  331 791,38  219,756167  209,291588
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,510000  196 312 867,70  374 044,83  374 044,83  50,510000  50,510000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037257  31 150 506,47  31 150 506,47  16 321 444,29  0,037257  0,037257
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7096,9100  1 401 669  118 650,00  118 650,00  7 104,01  7 096,91
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,2600  587 143 373  644 626,00  644 626,00  127,39  127,26
KBC Multi Interest Cash USD USD  5460,6000  21 202 341  4 739 551,00  4 739 551,00  5 466,06  5 460,60
PARVEST Money Market USD USD  207,9730  447 330 760  14 617,51  14 617,51  218,37  207,97


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000