Kde sa môžem poradiť

Ak nemáte dostatočný prehľad a vedomosti o podielových fondoch, alebo sa jednoducho chcete vyhnúť nebezpečenstvu výberu nesprávneho fondu, odporúčame Vám vyhľadať radu odborníka. Veľkým problémom môže totiž byť pre investora príliš veľký výber z desiatok či stoviek podielových fondov. O priazeň potenciálnych podielnikov sa uchádzajú už aj na Slovensku viaceré domáce správcovské spoločnosti, ako aj priame či nepriame zastúpenia zahraničných fondov. Investícia do podielových fondov si pritom vyžaduje oveľa viac, ako len porovnať výkonnosť jednotlivých fondov a umiestniť všetky finančné prostriedky jednoducho tam, kde "to doteraz najviac vynášalo". Takýto prístup sa vo väčšine prípadov končí sklamaním. Správne investičné portfólio, teda akýsi "mix" viacerých fondov, je totiž správne iba vtedy, ak sa zhoduje s Vašou osobnosťou a presne odráža Váš osobný investičný profil. Každý správca fondu využíva na predaj podielových listov fondov buď sieť svojich vlastných pobočiek a pracovníkov, alebo spolupracuje s tzv. sieťami nezávislých predajcov, čiže ľuďmi, ktorí sú rozmiestnení či už lokálne, alebo rovnomerne po celom Slovensku a zastupujú hneď niekoľko správcov či zahraničných zastúpení fondov.

V obidvoch prípadoch by malo platiť, že predajca je zároveň vyškoleným investičným poradcom. Ak je správcovská spoločnosť založená bankou, takmer iste je celá pobočková sieť takejto banky zároveň aj predajným miestom, kde môže potenciálny investor dostať kvalifikovanú radu. Nevýhodou je, že na predajnom mieste jedného správcu nájdete spravidla ponuku fondov iba od tohto správcu (i keď treba povedať, že aj jeden správca môže ponúkať ucelenú ponuku širokého spektra kategórií fondov). Poradenstvo predajcov podielových listov je spravidla bezplatné a pre potreby bežného investora by malo byť postačujúce.Dizajn a programovanie: Millennium 000