Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (13.4.2018)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037238  28 422 189,80  28 422 189,80  13 200 840,37  0,037238  0,037238
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,020000  55 188 438,00  1 396 155,00  1 396 155,00  38,058020  38,020000
NN (L) Euro Liquidity - P Cap EUR EUR  257,280000  45 232 203,80  0,00  0,00  264,998400  257,280000
PARVEST Money Market Euro EUR  208,882230  622 150 200,60  337 215,33  337 215,33  219,326342  208,882230
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7094,2000  1 124 373  112 201,00  112 201,00  7 101,29  7 094,20
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  126,5800  550 504 373  643 237,00  643 237,00  126,71  126,58
KBC Multi Interest Cash USD USD  5498,0700  31 078 034  5 605 382,00  5 605 382,00  5 503,57  5 498,07
PARVEST Money Market USD USD  209,5732  380 267 318  14 142,62  14 142,62  220,05  209,57


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000