Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (23.6.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,200000  60 386 540,00  1 706 469,00  1 706 469,00  38,238200  38,200000
NN (L) Euro Liquidity EUR  258,290000  69 091 057,54  0,00  0,00  266,038700  258,290000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,511882  655 233 701,30  343 029,61  343 029,61  219,987476  209,511882
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,670000  190 118 357,30  381 707,09  381 707,09  50,670000  50,670000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037267  31 677 196,57  31 677 196,57  18 244 189,03  0,037267  0,037267
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7110,4500  1 417 142  121 778,00  121 778,00  7 117,56  7 110,45
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,4100  637 048 674  654 788,00  654 788,00  127,54  127,41
KBC Multi Interest Cash USD USD  5441,0800  17 225 174  2 815 651,00  2 815 651,00  5 446,52  5 441,08
PARVEST Money Market USD USD  207,1431  518 423 800  15 444,53  15 444,53  217,50  207,14


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000