Základné údaje

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (1.12.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku


Typ fondu podľa typu aktív v portfóliu:
Typ fondu podľa legislatívneho rámca:
Typ fondu podľa spôsobu distribúcie:
Názov fondu Denominačná mena podielu (DM) Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Upravená čistá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. nákupná cena podielu v EUR
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  38,110000  59 386 981,00  1 582 392,00  1 582 392,00  38,148110  38,110000
NN (L) Euro Liquidity EUR  257,740000  53 398 497,47  0,00  0,00  265,472200  257,740000
PARVEST Money Market Euro EUR  209,185201  589 410 139,90  334 095,96  334 095,96  219,644461  209,185201
Pioneer Funds - Euro Liquidity Plus A EUR ND EUR  50,420000  23 623 810,92  372 542,94  372 542,94  50,420000  50,420000
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. EUR  0,037252  30 548 380,39  30 548 380,39  15 721 308,32  0,037252  0,037252
KBC Multi Interest Cash CAD CAD  7100,8100  1 298 497  116 187,00  116 187,00  7 107,91  7 100,81
KBC Multi Interest Cash CZK CZK  127,1700  572 594 660  640 741,00  640 741,00  127,30  127,17
KBC Multi Interest Cash USD USD  5467,4700  22 350 587  5 225 481,00  5 225 481,00  5 472,94  5 467,47
PARVEST Money Market USD USD  208,3665  411 943 347  14 607,52  14 607,52  218,78  208,37


Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000