Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (18.8.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
    Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.) Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)
Názov fondu Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok kumulované
                                                   
KBC Multi Interest Cash EURO  0,0191  1,16  0,74  1,16  0,74  -0,42  -0,52  -66,85  -154,50  -346,94  -570,64  -789,73
KBC Multi Interest Cash USD  0,0126  0,00  181,64  0,00  181,64  181,64  271,72  402,36  1 601,68  1 998,62  2 801,29  929,47

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000