Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (13.10.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
    Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.) Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)
Názov fondu Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok kumulované
                                                   
KBC Multi Interest Cash EURO  0,0198  11,58  0,24  11,58  0,24  -11,34  -26,57  -30,14  -113,31  -213,34  -537,07  -832,62
KBC Multi Interest Cash USD  0,0146  0,00  614,86  0,00  614,86  614,86  623,73  723,92  1 530,59  2 805,46  3 468,48  946,73

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000