Prehľad predajov

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (1.12.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
    Údaje za posledný týždeň v EUR (v tis.) Čisté predaje v SR v EUR (v tis.)
Názov fondu Volatilita fondu [%] Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týždeň 2 týždne 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 1 rok kumulované
                                                   
KBC Multi Interest Cash EURO  0,0145  33,39  0,12  33,39  0,12  -33,28  -35,22  -42,39  -37,00  -151,08  -472,30  -831,10
KBC Multi Interest Cash USD  0,0146  43,67  49,81  43,67  49,81  6,14  5,95  -37,06  1 537,75  2 605,65  4 127,21  952,44

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000