Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch  (1.12.2017)

 - stiahnite si excelovskú tabuľku

Vyberte si typ fondu:  
Názov fondu Denominačná mena podielu Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov %  1 rok  % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
                                   
KBC Multi Interest Cash EURO EUR  -0,03  -0,05  -0,13  -0,26  -0,50  -0,39  0,000000
KBC Multi Interest Cash USD USD  0,01  0,07  0,27  0,53  0,88  0,46  0,000000

Denné údaje o OPF | Údaje o uzavretých podielových fondoch

Dizajn a programovanie: Millennium 000