Novinky

Fondový trh prechádza radikálnou zmenou

[ 05. 10. 2005 ]

Štruktúra fondového trhu na Slovensku sa za ostatné dva mesiace obrátila na ruby. Donedávna vysoko favorizované peňažné fondy, do ktorých vlani smerovali tri štvrtiny investovaných peňazí, sa od augusta potýkajú s výbermi. Za posledných päť týždňov zaznamenali iba jediný krát plusové investície. A keďže celý trh v medziročnom porovnaní rastie, je zrejmé, že investori presúvajú peniaze z už málo výnosných peňažných fondov ich do iných typov aktív.

Odborníci sú za jedno v tom, že najvýznamnejšou príčinou tohto trendu je slabšia výkonnosť peňažných korunových fondov. Tá sa za ostatných 12 mesiacov pohybuje v priemere na úrovni 2,9 %, zatiaľ čo vlani o tomto čase dosahovala 4,5 %. Podľa analytičky Investičnej a Dôchodkovej správ. spol. Kataríny Antoničovej je to ale aj výsledok lepšej informovanosti klientov. S tým súhlasí aj člen Predstavenstva VÚB Asset Managementu Gabriel Hinzeller, podľa ktorého sú investori vzdelanejší a skúsenejší. „Klienti získali v peňažných fondoch skúsenosti. Presvedčili sa, že podielové fondy fungujú tak, ako to odborníci predpovedali. A posúvajú sa ďalej, hľadajú výnosnejšiu alternatívu,“ vysvetľuje.

Výrazným faktorom sú podľa K. Antoničovej aj výborné výsledky akciových fondov. Tie ktoré dokázali čiastočne zmierniť averziu investorov voči vyššiemu riziku, ktoré investovanie do akciových fondov prináša. Veď viaceré z nich sa môžu pochváliť 12-mesačnou výkonnosťou na úrovni troch-štyroch desiatok percent, a to najmä fondy zamerané na krajiny V4 či Latinskú Ameriku.

Hoci najviac financií v súčasnosti tečie podľa očakávania do dlhopisových fondov, ich nadvláda nie je zďaleka jednoznačná. Prekvapivo veľký diel si totiž odkrajujú aj akciové a strešné fondy. Veď v septembri smerovala do akciových fondov štvrtina celkových investícií a do strešných fondov dokonca tretina. Strešné fondy z veľkej časti zaberajú investície, ktoré by smerovali do zmiešaných fondov, vzhľadom na ich príbuznosť. Veľké domáce spoločnosti sa však rozhodli vykročiť cestou strešných fondov, čo sa výrazne odráža aj na ich úspešnosti. Veď za celý vlaňajšok investovali klienti do strešných fondov zhruba 100 miliónov korún, zatiaľ čo za ostatné tri mesiace takmer 2,4 mld. Sk.

TREND 39/2005
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000