Novinky

Zlučovanie fondov Prvej penzijnej

[ 16. 12. 2005 ]

Otvorený podielový fond Prvej penzijnej J5R 1999 splynul s ďalším fondom J3R 2001. Pokračovateľom tak bude fond J3R 2001. Ten má z dôvodu zlúčenia do 8. januára 2006 pozastavené preceňovanie, takže sa v týždenných štatistikách SASS objaví znova až po tomto dátume.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000