Novinky

Nové pravidlá oceňovania

[ 03. 05. 2006 ]

Predstavenstvo SASS schválilo s účinnosťou od 1. mája 2006 nové Pravidlá na určenie hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde.

Nové Pravidlá umožňujú využívať presnejšie a sofistikovanejšie metódy najmä na oceňovanie dlhopisov, napríklad využitím spotovej krivky.

Znenie aktuálnych pravidiel sa nachádza v sekcii SASS/Predpisy SASS.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000