Novinky

Nová štruktúra týždenných údajov

[ 03. 05. 2006 ]

Od začiatku mája zverejňuje SASS v pravidelných týždňových súhrnných tabuľkách, ktoré sú voľne dostupné na webe, nové údaje o podielových fondoch.

Hodnota čistého majetku fondu sa v novej štruktúre uvádza až tri krát. V stĺpci D sa nachádza údaj o celkovej veľkosti fondu, dôležitý najmä pri zahraničných fondoch.

V stĺpci E je hodnota čistého majetku fondu pripadajúca iba na investície zo Slovenska. V prípade domáceho fondu, ktorý sa predáva iba na Slovensku, budú tieto dve hodnoty zhodné. Pre domáce fondy, ktoré sa predávajú aj v zahraničí, tak bude jasné, aká časť ich majetku pochádza od slovenských investorov, a aká zo zahraničia.

Tento údaj poskytne aj objektívnejší obraz o veľkosti zahraničných fondov. Často sa stáva, že veľké a celosvetovo predávané zahraničné fondy sú na slovenskom trhu málo populárne. Preto sú ich investície zo SR veľmi nízke (stĺpec E). Pri pohľade na stĺpec D však investori získajú objektívny obraz o skutočnej veľkosti konkrétneho fondu.

V stĺpci F je hodnota čistého majetku v SR znížená o investície fondov z vlastnej finančnej skupiny. V prevažnej miere sa to týka najmä fondov fondov, ktoré môžu investovať prostriedky klientov aj do fondov z vlastnej spoločnosti. Údaj v tomto stĺpci je ale očistený o investície vlastných fondov a v komplexe poskytuje objektívnejší pohľad najmä na trhové podiely jednotlivých spoločností.

A novinka pribudla aj v stĺpci AB, kde investori každý týždeň nájdu volatilitu fondu, teda jeho kolísavosť. Čím vyššia je hodnota v tomto stĺpci, tým výraznejšie hodnota podielu konkrétneho fondu za ostatný rok kolísala. Táto hodnota podľa teórie v priemere stúpa so zvyšujúcim sa rizikovým profilom fondu. Vyššia volatilita napr. akciových fondov v porovnaní s dlhopisovými či peňažnými je teda bežným javom.


Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000