Novinky

Špeciálny fond od ČSOB

[ 06. 06. 2006 ]

Spoločnosť ČSOB Asset Management začala prostredníctvom SASS reportovať údaje o špeciálnom fonde Horizon CSOB Growth Potential 1.

Fond nie je určený pre drobných investorov (minimálna vstupná investícia je štyri milióny korún) a riadi sa odlišnými pravidlami ako tradičné otvorené fondy. Podľa zákona môže prostredníctvom takéhoto fondu investovať najviac 50 klientov.

Fond je splatný po troch rokoch a jeho výsledné zhodnotenie závisí od troch typov podkladových aktív - indexov ázijských akciových trhov, indexu nehnuteľností EPRA a kurzov krajín V4 voči euru.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000