Novinky

Zlúčené fondy Istro Asset Managementu

[ 08. 08. 2006 ]

Spoločnosť Istro Asset Management 1. augusta 2006 zlúčila Medzinárodý vyvážený otvorený podielový fond s Euro konvergentným vyváženým otvoreným fondom.

Majetok Medzinárodého vyváženého otvoreného fondu sa týmto dňom stal súčasťou majetku Euro konvergentného vyváženého fondu, rovnako ako sa podielnici Medzinárodého vyváženého fondu stali podielnikmi Euro konvergentného fondu. Medzinárodý vyvážený otvorený podielový fond týmto zanikol.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000