Novinky

Tlačová konferencia SASS

[ 29. 01. 2008 ]
Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 31.12.2007 hodnotu 176,102 miliárd Sk. O 21,28% - až na 158,657 miliárd Sk - narástol oproti koncu roka 2006 aj objem majetku otvorených podielových fondov distribuovaných v SR. Za týmito číslami stojí obnovená dynamika rastu čistých predajov v OPF po celý rok 2007. Najvyššie čisté predaje smerovali do peňažných fondov (14,183 mld Sk), do zaistených štruktúr iných fondov (9,962 mld. Sk) a do fondov fondov (3,01 mld Sk). Do novej kategórie špeciálnych fondov nehnuteľností v priebehu roku 2007 pribudlo 2,806 mld Sk. Celkový objem čistých predajov za celý rok 2007 bol 25,402 miliárd Sk.
Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000