Novinky

Zmena správcu a depozitára fondov OTP AM

[ 22. 05. 2007 ]
Otvorené podielové fondy OTPAM Európa, korunový peňažný fond, a Sprint, korunový dlhopisový fond od 14.5.2007 už nespravuje OTP Asset Management, správ. spol., a.s. ale Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska. NBS tiež súhlasila so zmenou depozitára týchto fondov - stala sa ním Československá Obchodní banka, a.s.
Podielnici uvedených fondov si svoje práva k podielovým listom vrátane informácií o nových štatútoch, môžu uplatňovať v sídle spoločnosti Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000