Novinky

Tlačová konferencia SASS

[ 20. 06. 2007 ]

Celkový majetok vo fondoch a riadených portfóliách pod správou členov SASS dosiahol k 1.6.2007 historickú hodnotu 157,813 miliárd Sk. O 10,7% - až na 144,778 miliárd Sk - narástol oproti koncu roka 2006 aj objem majetku v správe otvorených podielových fondov distribuovaných v SR.

Za týmito číslami stojí obnovená dynamika rastu čistých predajov v OPF v prvých piatich mesiacoch roku 2007. Najvyššie čisté predaje smerovali do peňažných fondov (5,5 mld. Sk) a do skupiny zaistených a špeciálnych realitných fondov (7,4mld Sk). Celkový objem čistých predajov za prvých 5 mesiacov roku 2007 bol 11,8 miliárd Sk.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000