Novinky

Nová kategória fondov

[ 03. 07. 2007 ]
V štatistických výkazoch a analýzach SASS vznikla nová kategória špeciálnych podielových fondov nehnuteľností. S účinnosťou od 1.7.2007 o tom rozhodlo Predstavenstvo SASS. Dôvodom je najmä rozširovanie a zvyšujúci sa význam fondov tejto kategórie, ako aj konštrukcia týchto fondov, ktorú upravujú špeciálne pragrafy zákona o kolektívnom investovaní.
Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000