Novinky

Spoločnosť Allianz Asset Management sa stala členom SASS

[ 06. 10. 2007 ]

Predstavenstvo SASS na svojom októbrovom zasadnutí rozhodlo o žiadosti spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. o prijatie za pridruženého člena Slovenskej asociácie správcovských spoločností.

Spoločnoť Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. začne v priebehu októbra svoju činnosť predajom nasledovných otvorených podielových fondov:

Money Market
Bond Dynamic
Growth Opportunities.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000