Novinky

Zmeny uzavretých podielových fondov

[ 19. 11. 2007 ]

Dva uzavreté podielové fondy pod správou Prvej Penzijnej správ. spol., a.s. J10R – u.p.f. roku 1998 a J10R u.p.f. roku 1997 sa k 15.11.2007 sa zlúčili do Renta III-10 u.p.f. Ten sa dňa 17.11.2007 zmenil na otvorený podielový fond Renta III-10 o.p.f.

Zvyšné uzavreté podielové fondy majú stanovenú dobu uzavretia do 31.12.2009.

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000