Novinky

SASS eviduje už 500 otvorených podielových fondov

[ 17. 12. 2007 ]

SASS reportuje údaje o OPF v ôsmich kategóriách. V kategórii fondov peňažného trhu ich je 37, čo je o 5 viac než na začiatku tohto roka. V kategórii dlhopisových fondov ich tento rok pribudlo 8. S 206 fondami tvoria najpočetnejšiu kategóriu akciové otvorené podielové fondy - ich počet tento rok stúpol až o 36. Zmiešaných fondov bolo na začiatku roka 43, ich počet vzrástol o viac než polovicu na 65. Mierny nárast počtu fondov sme zaznamenali aj v kategórii fondov fondov – zo 34 na 39. Značný nárast je badateľný aj v kategórii iných fondov - od začiatku tohto roka ich pribudlo 10. Najmladšou kategóriou sú špeciálne fondy nehnuteľností, ktorá dnes obsahuje 4 otvorené podielové fondy.
Počet OPF v SR k 15.12.2007:
kategória OPF počet fondov v SR (k 1.1.2007) počet fondov v SR (k 15.12.2007)
Fondy peňažného trhu 32 37
Dlhopisové fondy 98 106
Akciové fondy 170 206
Zmiešané fondy 43 68
Fondy fondov 34 39
Iné fondy 29 39
Šp. fondy nehnuteľností 1 4
Špeciálne fondy 1 1

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000