Novinky

Spoločnosť ČP Invest sa stala členom SASS

[ 18. 04. 2008 ]

Predstavenstvo SASS na svojom aprílovom zasadnutí rozhodlo o prijatí spoločnosti ČP Invest investiční společnost, a.s., organizačná zložka o prijatie za pridruženého člena Slovenskej asociácie správcovských spoločností. Spoločnosť ČP Invest investiční společnost, a.s., organizačná zložka začala svoju činnosť predajom nasledovných otvorených podielových fondov:

Dlhopisové podielové fondy:
Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond

Zmiešané fondy:
Smíšený fond otevřený podílový fond
Zlatý oevřený podílový fond
Fond nemovitostních akcií otevřený podílový fond
Garant 90 otevřený podílový fond
Fond živé planety otevřený podílový fond

Akciové fondy:
Fond globálnich značek otevřený podílový fond
Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond
Fond nových ekonomik otevřený podílový fond
Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond

Fondy peňažného trhu:
Fond peněžního trhu otevřený podílový fond


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000