Novinky

Ako výhodne investovať v cudzej mene?

[ 05. 08. 2002 ]
Dá sa pochopiť, prečo slovenské domácnosti držia na devízových knižkách a devízových účtoch svoje úspory v hodnote viac ako 70 mld. Sk aj napriek tomu, že úrokové sadzby sú pri týchto vkladoch podstatne nižšie ako pri korunových depozitách. Ak už však niekto z takých či onakých dôvodov slovenskej korune neverí, mal by sa zamyslieť aspoň nad efektívnym spôsobom investovania svojich devízových úspor.

Základným princípom investovania bežného občana je ochrániť svoje úspory pred zubom času, ktorý vo svete financií predstavuje inflácia. Zhodnotenie uložených prostriedkov by teda malo byť minimálne na úrovni inflácie. Eurá uložené na devízovom vklade v banke sú však úročené len na úrovni okolo 2% p.a., pri dolároch je to zhruba ešte o polovicu menej. Dá sa síce špekulovať na pokles kurzu koruny, ktorý by prípadné straty na úrokoch vykompenzoval, avšak takýto prístup sa nie vždy vyplatí. Dôkazom silného negatívneho vplyvu vzrastu kurzu koruny pre investorov, ktorí majú svoje aktíva v práve klesajúcich devízach, nech je kauza privatizačných príjmov za predaj SPP, keď sme síce dostali v dolároch dohodnutú sumu, avšak v korunách to bolo razom o 9 miliárd menej.

Ak sa niekto rozhodne uložiť si svoje úspory aj napriek možným kurzovým stratám (na druhej strane však aj rovnako možným ziskom) do devízových aktív, potom je na mieste položiť si otázku, či je devízový bankový vklad tým najlepším riešením. Za oveľa výhodnejší spôsob možno považovať investíciu do eurových či dolárových otvorených podielových fondov (OPF). Ak sa chceme vyhnúť relatívne vysokému riziku akciových fondov, je rozumným riešením vybrať si niektorý z peňažných či dlhopisových OPF s referenčnou menou EUR alebo USD. Absolútna väčšina z nich dosahuje o 50 až 60% vyššiu výkonnosť, ako je zhodnotenie rovnakej meny uloženej na bankovom účte.

V súčasnosti ponúkajú domáce a zahraničné správcovské spoločnosti na našom trhu 24 peňažných a dlhopisových OPF, zameraných na menu EUR alebo USD. Aj investor, ktorý verí viac devízam ako slovenským korunám, si teda má z čoho vybrať.

Príležitosti a riziká investovania v rôznych referenčných menách je téma, o ktorej sa určite dozviete viac na 2. ročníku odbornej konferencie Kolektívne investovanie 2002, ktorú ASS organizuje spolu s časopisom Investor v termíne 4.-5.10.2002 v Jasnej pod Chopkom. Počas dvoch dní odznejú na tomto podujatí prednášky popredných odborníkov z finančného trhu a všetkým záujemcom o účasť radi zašleme bližšie informácie. Konferencii sa budeme v najbližšom čase určite podrobne venovať aj na našich webových stránkach a v najbližšom vydaní časopisu Investor. Už teraz sa na všetkých z Vás tešíme v prekrásnom prostredí Demänovskej doliny!

Peter Goceliak
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000