Novinky

SASS sprístupnila historické údaje o podielových fondoch

[ 07. 08. 2008 ]

Slovenská asociácia správcovských spoločností v rámci aktualizácie svojho web portálu www.sass-sk.sk, od 6. augusta 2008 umožnila širokej verejnosti prístup k historickým údajom o podielových fondoch.

Napĺňanie jednej z priorít SASS – poskytovať informácie o kolektívnom investovaní, tak dostáva novú formu. Odteraz je možné jednoduchou cestou sa dostať nielen k aktuálnym údajom, ale aj do archívu SASS. Archív obsahuje týždenné údaje o otvorených podielových fondoch od decembra 1998, mesačné údaje o uzatvorených podielových fondoch od marca 2000 a štvrťročné prehľady otvorených podielových fondov v Európe a vo svete od roku 2003.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000