Novinky

Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2008"

[ 08. 10. 2008 ]

Od 7. do 8. novembra sa v hoteli Patria na Štrbskom Plese uskutočnila odborná konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2008, ktorú už po šiestykrát zorganizovala Slovenská asociácia správcovských spoločností a časopis INVESTOR.

Hlavným cieľom konferencie bolo ponúknuť ucelený prehľad nielen o možnostiach kolektívneho investovania, ale aj analyzovať faktory, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na výkonnosť podielových fondov. Súčasťou bol pohľad na globálne trendy a predstavenie vybraných segmentov, subjektov a vzťahov na finančnom trhu.

Konferencia bola určená predovšetkým finančným poradcom a finančným sprostredkovateľom, či už z prostredia bánk, poisťovní, správcovských spoločností alebo sprostredkovateľských sietí. Svoje si na konferencii našli aj individuálni investori.

Jednotlivé prezentácie si môžete stiahnuť kliknutím na meno prednášajúceho.

 

Kolektívne investovanie v búrkach kreditnej krízy a jeho bezpečnosť
Ivan Znášik, SASS
 
MiFID – Mýty versus realita
Benedikt Fronc, OVB Allfinanz Slovensko
 
Panelová diskusia:
Jednotná právna úprava Finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
a príprava novej legislatívy na ochranu práv spotrebiteľa na finančnom trhu
Slavomír Štastný, NBS
Darina Huttová, AFISP
Vladimír Dvořáček, MF SR
 
Nové trendy a prístupy pri správe zaistených fondov
Martin Ďuriančík, TAM
 
Dlhodobé aspekty investovania
Vladimír Baláž, SAV, Sevisbrokers
 
Peňažné a dlhopisové trhy:
Vplyv zavedenia Eura na racionálne správanie sa slovenských investorov
Peter Herman, AM SLSP
 
Emerging markets: Globálna psychológia vs. lokálne fundamenty
Gabriel Hinzeller, KD Investments
 
Ako usmerňovať klientov pri investovaní?
Vladimír Baláž, SAV, Sevisbrokers
 

 

 


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000