Novinky

Zlúčenie fondov ABN AMRO a Fortis L

[ 23. 11. 2008 ]

V súvislosti s nedávnym začlenením ABN Amro Asset Management do spoločnosti Fortis Investments budú fondy ABN AMRO postupne včlenené do fondov Fortis L.  Tento proces prebehne v troch krokoch - 17.11., 24.11. a 8.12.2008.

Z dôvodu neexistencie dohody o zverejňovaní informácií o podielových fondoch medzi SASS a spoločnosťou Fortis Investments prestáva SASS k uvedeným dátumom informovať o fondoch ABN AMRO.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000