Novinky

Zlúčenie fondov PIA - Global Stock s PIA - Master Fonds progressiv

[ 28. 11. 2008 ]

Ku dňu 21. 11. 2008 došlo k zlúčeniu podielového fondu Pioneer Funds Austria – Global Stock (skrátene PIA – Global Stock) s podielovým fondom Pioneer Funds Austria – Master Fonds progressiv (skrátene PIA – Master Fonds progressiv). Oba uvedené fondy spravuje rakúska správcovská spoločnosť Pioneer Investments Austria GmbH.

Nakoľko podielový fond Pioneer Funds Austria – Master Fonds progressiv nie je na Slovensku predmetom verejnej ponuky v zmysle zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, SASS nebude zverejňovať týždenné údaje o tomto fonde. Podielnici môžu získať aktuálne informácie o  fonde Pioneer Funds Austria – Master Fonds progressiv priamo na internetovej stránke správcovskej spoločnosti www.pioneerinvestments.at  (link pre získanie denne aktualizovaných informácií o fonde nájdete tu Pioneer Investments Austria - Master Fonds progressiv) alebo sa môžu obrátiť na ktorúkoľvek pobočku UniCredit Bank Slovakia a.s., kde je taktiež možné kedykoľvek požiadať o výmenu alebo spätný odkup podielových listov uvedeného fondu.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000