Novinky

Prevod správy fondov IAM

[ 07. 04. 2009 ]

Na základe rozhodnutia NBS od 1. apríla 2009 prechádza správa otvorených podielových fondov spoločnosti ISTRO ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a.s. na spoločnosť ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s. Táto zmena priniesla so sebou aj zmenu názvov všetkých OPF, ktoré pôvodne spravovala spoločnosť IAM.

Pôvodné názvy Súčasné názvy
IAM dlhopisový eurový o.p.f. ČSOB dlhopisový eurový o.p.f.
IAM KONTO peňažný o.p.f. ČSOB EURO KONTO o.p.f.
IAM EURO konvergentný vyvážený o.p.f. ČSOB EURO konvergentný o.p.f.
IAM svetový akciový o.p.f. ČSOB svetový akciový o.p.f.

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000