Novinky

Nárast čistých predajov

[ 19. 05. 2009 ]

V 21. kalendárnom týždni ktorý končil 17.5.2009 SASS zaznamenala čisté predaje otvorených podielových fondov vo výške 18 266 489,79 EUR. Zároveň SASS zaregistrovala kladnú hodnotu čistých predajov piatykrát po sebe. Celková hodnota aktív otvorených podielových fondov v SR zverejňovaných prostredníctvom SASS je 3 620 900 896 EUR. Najvyšší podiel – takmer polovica pripadá na fondy peňažného trhu. Viac než 13% tvoria iné (zaistené) fondy.

Čistá hodnota aktív OPF v SR k 15.5.2009:
kategória OPF čistá hodnota aktív v SR (EUR) podiel na trhu (%)
Fondy peňažného trhu

1 668 198 001,44

46,07

Dlhopisové fondy

428 627 877,01

11,84

Akciové fondy

226 854 671,72

6,27

Zmiešané fondy

327 995 607,14

9,06

Fondy fondov

336 288 399,32

9,29

Iné fondy

493 657 276,71

13,63

Šp. fondy nehnuteľností

116 190 935,99

3,21

Špeciálne fondy

23 088 127,15

0,64Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000