Novinky

Predsedom Predstavenstva SASS opäť Roman Vlček

[ 05. 06. 2009 ]

Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností, ktoré sa konalo 28. mája 2009, schválilo okrem základných dokumentov aj niektorých členov Predstavenstva. Za členov Predstavenstva boli zvolení Marián Matušovič (VÚB Asset Management), Roman Vlček (Asset Management Slovenskej sporiteľne), Stanislav Žofčák (PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY), Miloslav Mlynár (Tatra Asset Management) a Marián Vaniak (AIG Funds Central Europe).

Na nadväzujúcom zasadnutí Predstavenstva SASS konaného 4. júna 2009 boli zvolení predseda a dvaja podpredsedovia Predstavenstva.  Za predsedu bol opäť zvolený Roman Vlček a za podpredsedov Marián Matušovič  a Stanislav Žofčák.

 Aktuálne zloženie Predstavenstva SASS:

Roman Vlček - predseda Predstavenstva (Asset Management Slovenskej sporiteľne)

Marián Matušovič - podpredseda Predstavenstva (VÚB Asset Management)

Stanislav Žofčák - podpredseda Predstavenstva (PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POSŤOVEJ BANKY)

Miloslav Mlynár - člen Predstavenstva(Tatra Asset Management)

Vladimír Šošovička - člen Predstavenstva (ČSOB Asset Management)

Marián Vaniak - člen Predstavenstva (AIG Funds Central Europe)


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000