Novinky

Nová pravidelná mesačná štatistika SASS

[ 28. 07. 2009 ]

Slovenská asociácia správcovských spoločností začala publikovať pravidelnú mesačnú štatistiku o čistých predajoch  a investičných aktívach pod správou správcovských spoločnosti na Slovensku.

Štatistika je pravidelne zasielaná účastníkom kapitálového trhu ako aj médiám na Slovensku. Verejnosť ju bude mať k dispozícii na web stránke SASS, v rubrike Prehľad štatistických údajov o fondoch na Slovensku, V Európe a vo svete, ako aj v rubrike Historické údaje o podielových fondoch. Štatistika s mesačnými údajmi sa bude vydávať v 15. dni nasledujúceho mesiaca alebo v najbližšom pracovnom dni po tomto dátume. SASS vydala túto štatistiku spätne od mesiaca apríl 2009.

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 574 otvorených podielových fondov, s celkovou čistotou hodnotou aktív v SR vo výške 3 699 805 571,16 EUR.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000