Novinky

Oznámenie o zlúčení otvorených podielových fondov ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.

[ 12. 08. 2009 ]

V zmysle rozhodnutí Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu na zlúčenie otvorených podielových fondov č.: OPK-3210-1/2009 a OPK-3210-2/2009 došlo ku dňu 12.8.2009 k zlúčeniu otvoreného podielového fondu ČSOB Konzervatívny o.p.f. s otvoreným podielovým fondom ČSOB Vyvážený o.p.f. a otvoreného podielového fondu ČSOB Akciový o.p.f. s otvoreným podielovým fondom ČSOB Rastový o.p.f.

 


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000