Novinky

Program odbornej konferencie "Kolektívne investovanie 2002"

[ 03. 09. 2002 ]
Odborná časť konferencie o kolektívnom investovaní bude zameraná na niekoľko čiastkových oblastí. Najväčší priestor bude samozrejme patriť podielovým fondom a ich jednotlivým kategóriám. Bokom však neostanú ani témy so širším zameraním na problematiku investovania, ktoré určite poskytnú každému účastníkovi so záujmom o dianie na finančných trhoch mnoho zaujímavých informácií.

Medzi prednášajúcimi nebudú chýbať Daniel Gladis, riaditeľ a predseda predstavenstva ABN AMRO Asset Management, ktorý vám povie o siedmich najčastejších chybách investorov. Vladimír Baláž, samostatný vedecký pracovník SAV, ktorý porozpráva o reálnom zhodnotení investícií v penzijných schémach a o tom, kam investujú Európania, kam Slováci. Slavomír Steigauf, riaditeľ oddelenia privat banking v Ľudovej Banke porozpráva o investičných štýloch fondov a o tom, ako zvládnuť klesajúci trh. Nebudú chýbať ani predstavitelia Tatra Asset Management a VÚB Asset management s ich podrobnou prednáškou o penažných a dlhopisových fondoch. So svojimi skúsenosťami sa podelia analytici českej spoločnosti Moneco a mnoho ďalších odborníkov.

Program prvého dňa konferencie bude zameraný na jednotlivé kategórie podielových fondov, nástroje do ktorých investujú a kritériá, podľa ktorých sa úspešnosť fondov dá posudzovať. Pri peňažných fondoch sa sústredíme na charakteristiku peňažného fondu, investičnú stratégiu fondov peňažného trhu, faktory ovplyvňujúce ich výkonnosť a jednotlivé rizikové faktory. Objasníme si, v čom spočíva diverzifikácia a optimalizácia portfólia peňažného fondu, aké sú investičné nástroje v porfóliu peňažného fondu, aký môže byť benchmark peňažného fondu a sústredíme sa aj na termíny ako BRIBOR, ŠPP, štátne dlhopisy, operácie NBS na peňažnom trhu či úrokové sadzby na medzinárodných peňažných trhoch (EUR, USD, JPY).

Pri dlhopisových fondoch spoznáme faktory, ovplyvňujúce vývoj hodnoty dlhopisového fondu (riziko úrokovej miery, riziko výmenného kurzu), časovú hodnotu a riziko, duráciu a faktory ovplyvňujúce duráciu.

Priestor dostanú samozrejme aj akciové fondy a základné pojmy z tejto oblasti. Rozoberieme si bližšie jednotlivé druhy akciových fondov, ich investičné štýly, klasifikáciu investičných stratégií podľa rôznych kritérií aj s príkladmi úspešných stratégií legiend ako B. Graham, P. Lynch, W. Buffet či W. O´Neil. Priblížime si akciové trhy, boj „býkov“ a „medveďov“ a pozrieme sa na to, ako zvládnuť medvediu (klesajúcu) fázu akciového trhu.

Po tematickom bloku venovanom jednotlivým kategóriám fondov si povieme viac o kvalitatívnych a kvantitatívnych analýzach podielových fondov, metódach merania ich výkonnosti a riziku prispôsobenej výkonnosti fondov s cieľom posúdiť kvalitu manažéra podielového fondu.

Druhý deň konferencie bude mať širšie zameranie. Vysvetlíme si, v čom spočíva riziko investície, čím sa zaoberá teória portfólia, ako sa vytvárajú portfóliá z podielových fondov (fondové balíčky) a čím sa vyznačuje profesionálne investičné poradenstvo. Priblížime si burzu cenných papierov, princíp členstva, obchodovania a zúčtovania burzových obchodov. Aktuálnou témou je reforma penzijného systému a tak si povieme aj o penzijných fondoch a o tom, aké môže byť reálne dlhodobé zhodnotenie investícií v penzijných schémach. Témou poslednej prednášky bude investičné, tzv. unit-linked životné poistenie, ktoré v sebe spája prvky rizikového poistenia a kolektívneho investovania a ktoré je ukážkou toho, ako sa dajú jednotlivé produkty finančného trhu vzájomne spájať a kombinovať.

Veríme, že vás načrtnutý program konferencie osloví a že naše spoločné stretnutie bude pre všetkých participujúcich príjemné a hodnotné. Ak máte v súvislosti s odbornou konferenciou „Kolektívne investovanie v SR 2002“ viac otázok, radi vám ich zodpovieme telefonicky na linke č. 02/526 322 72.

Prihlášku na konferenciu nájdete v septembrovom vydaní časopisu Investor, ktoré vyjde v piatok 5.9.2002. Ak je pre vás pohodlnejšie využiť elektronický formulár prihlášky, kliknite sem. Prihlásiť sa môžete kedykoľvek, avšak ubytovanie priamo v mieste konania konferencie môžeme zaručiť iba účastníkom, ktorí nám doručia vyplnenú prihlášku do termínu 16.9.2002.

Tešíme sa na stretnutie!
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000