Novinky

Zmena názvu spoločnosti AIG Funds Central Europe

[ 26. 10. 2009 ]

Spoločnosť AIG Funds Central Europe správ. spol, a.s. zmenila ku dňu 21.10.2009 názov na Alico Funds Central Europe správ. spol, a.s. (ďalej len „Alico Funds Central Europe“). Spoločnosť Alico Funds Central Europe sa k tomuto kroku rozhodla pristúpiť z dôvodu prispôsobenia  sa názvu spoločnosti k názvu medzinárodnej skupiny ALICO, pod ktorú patrí a ktorá je svetovým lídrom v poskytovaní poistných služieb v oblasti životného poistenia.

 

Správcovská spoločnosť Alico Funds Central Europe spravuje 6 otvorených podielových fondov v objeme prevyšujúcom 61,5 mil. EUR, riadi portfóliá inštitucionálnych klientov a aktívne riadi portfólia individuálnych klientov.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000