Novinky

Správcovské spoločnosti KD Investments, Bratislava a IAD Investments, sa dohodli na fúzii.

[ 20. 11. 2009 ]

Predstavenstvá správcovských spoločností KD Investments, správ. spol., a.s., a IAD Investments, správ. spol., a.s., aktívne na slovenskom, českom a slovinskom trhu, sa dohodli na fúzii spoločností. Nástupníckou spoločnosťou bude IAD Investments, správ. spol., a.s.

 

Otvorené podielové fondy KD Prosperita (zmiešaný fond) a KD Russia (akciový fond), manažované spoločnosťou KD Investments, správ. spol., a.s., boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS, dňa 18.11.2009 prevedené do správy IAD Investments, správ. spol., a.s.

 

S cieľom zachovať kontinuitu prevedených fondov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných názvoch fondov:

KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

KD Russia, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000