Novinky

Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2009"

[ 11. 11. 2009 ]

V dňoch 6. a 7. novembra 2009 sa v hoteli Kaskády v Sielnici pri Zvolene uskutočnila odborná konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku 2009, ktorú už po šiestykrát zorganizovala Slovenská asociácia správcovských spoločností a časopis INVESTOR.

Hlavným cieľom konferencie bolo ponúknuť ucelený prehľad nielen o možnostiach kolektívneho investovania, ale aj analyzovať faktory, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na výkonnosť podielových fondov počas prebiehajúcej hospodárskej krízy. Súčasťou bol aj pohľad na globálne trendy a predstavenie vybraných segmentov, subjektov a vzťahov na finančnom trhu, nových legislatívnych predpisov a výskumov z oblasti správania sa investorov na trhu.

Konferencia bola určená predovšetkým zamestnancom správcovských spoločností, sprostredkovateľom investičných služieb, či už z prostredia bánk, poisťovní, správcovských spoločností alebo sprostredkovateľských sietí. Inšpiratívne poznatky si na konferencii našli aj individuálni investori.

Jednotlivé prezentácie si môžete stiahnuť kliknutím na meno prednášajúceho.

Kolektívne investovanie na Slovensku a v Európe.

Ivan Znášik, SASS

 

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

Benedikt Fronc, OVB Allfinanz Slovensko

 

Kam zavedie naše fondy nová direktíva?

Slavomír Šťastný, NBS

 

Kríza, a čo ďalej?

Vladimír Baláž, SAV, SERVICEBROKERS

 

Akciové trhy EU a USA versus Emerging Markets

Gabriel Hinzeller, KD Investments

 

Demografia investovania

Vladimír Baláž, SAV, SERVICEBROKERS
 
Zmeny v komunikácii s trhom u správcovských spoločností v období krátko po kríze.
Petr Svoboda, ERSTE Asset Management
 
Komu dnes veriť.
Pavol Poklemba, VUB
 
Bude mať konzervatívny investor dôvod na úsmev?
Peter Herman, AM SLSP

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000