Novinky

Alico Funds Central Europe upravuje názvy spravovaných podielových fondov.

[ 03. 12. 2009 ]

Spoločnosť Alico Funds Central Europe v zmysle svojej obchodnej stratégie a investičných stratégií fondov upravuje názvy spravovaných podielových fondov s účinnosťou od 1.12.2009 nasledovne:

 

Nový názov podielového fondu

Pôvodný názov podielového fondu

Global Index o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., zahraničný rastový o.p.f.

EURO Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., príjmový dlhopisový o.p.f.

CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., stredoeurópsky peňažno-dlhopisový o.p.f.

EURO Cash o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., korunový peňažný o.p.f.

Optimal Balanced o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., Central and Eastern European Balanced Fund o.p.f.

Český konzervativní o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s., Český konzervativní o.p.f.

 

Dôvodom na úpravu názvov podielových fondov je fakt, že spoločnosť distribuuje podielové fondy vo viacerých krajinách a nové názvy podielových fondov presnejšie reflektujú investičné stratégie fondov.  


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000