Novinky

Tlačová správa SASS

[ 15. 12. 2009 ]

Celková hodnota aktív otvorených podielových fondov v SR prekročila výšku 4 miliardy EUR.

V 50. kalendárnom týždni ktorý končil 13.12.2009, SASS zaznamenala celkovú hodnotu aktív v otvorených podielových fondoch v SR, zverejňovaných prostredníctvom SASS, vo výške 4 003 903 998 EUR. Najvyšší podiel – takmer polovica pripadá na fondy peňažného trhu. Viac než 11%  celkových aktív tvoria  iné (zaistené) fondy a taktiež dlhopisové fondy.

 

 

Čistá hodnota aktív OPF v SR k 11.12.2009:

Kategória OPF

čistá hodnota aktív v SR (EUR)

podiel na trhu

Fondy peňažného trhu

1 835 230 643,41

45,84%

Iné fondy

472 935 100,32

11,81%

Dlhopisové fondy

452 120 408,27

11,29%

Zmiešané fondy

401 132 897,36

10,02%

Fondy fondov

369 473 183,42

9,23%

Akciové fondy

315 311 591,15

7,88%

Špeciálne fondy nehnuteľností

133 887 411,37

3,34%

Špeciálne fondy

23 812 762,90

0,59%

 

 

Kumulovaná hodnota čistých predajov do otvorených podielových fondov od začiatku roku bola vo výške  46 476 814 EUR. Tento údaj je výsledkom pokračujúcich kladných čistých predajov od apríla tohto roku, kedy sa ukončila etapa výpredajov podielov, ktorá bola reakciou na vtedy vrcholiace poklesy na kapitálových trhoch. Priemerné ročné zhodnotenia podielov vážené cez objem zainvestovaných prostriedkov v SR v denominačnej mene podľa jednotlivých kategórií fondov je na v nasledujúcej tabuľke.

 

 

Kategória OPF

zhodnotenie

Akciové fondy

32,39%

Zmiešané fondy

11,48%

Fondy fondov

10,15%

Dlhopisové fondy

5,94%

Iné fondy

5,04%

Špeciálne fondy

4,22%

Fondy peňažného trhu

2,98%

Špeciálne fondy nehnuteľností

-0,41%

 

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 20 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 496 otvorených podielových fondov.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000