Novinky

KD Investments správ. spol. a.s., zanikla zlúčením so spločnosťou IAD Investments správ.spol. a.s..

[ 09. 12. 2009 ]

Na základe rozhodnutia akcionára zo dňa 27.11.2009 bola spoločnosť KD Investments, správ. spol. a.s., zrušená bez likvidácie a zlúčená so spoločnosťou IAD Investments, správ. spol. a.s.. Podľa Zmluvy o zlúčení správcovských spoločností zo dňa 27.11.2009 sa IAD Investments stála právnym nástupcom spoločnosti KD Investments a prebrala všetky jej práva a záväzky. Na základe týchto skutočností zaniklo spoločnosti KD Investments členstvo v Slovenskej asociácii správcovských spoločností.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000