Novinky

Nový tohoročný rekord v objeme čistých predajov.

[ 23. 02. 2010 ]

V 9. kalendárnom týždni ktorý končil 21.2.2010 SASS zaznamenala nové tohoročné rekordné čisté predaje otvorených podielových fondov vo výške 30.632.434,13 EUR.  Zároveň SASS registruje kladnú hodnotu čistých predajov nepretržite od polovice októbra 2009. Z rekordnej hodnoty čistých predajov viac ako 30,6 mil. EUR pripadá na nákupy realizované fondami fondov 13,6 mil. EUR. Celková hodnota aktív otvorených podielových fondov v SR zverejňovaných prostredníctvom SASS je 4.218.675.493,59 EUR. Najvyšší podiel – takmer polovica pripadá na fondy peňažného trhu. Viac než 11%  celkových aktív tvoria dlhopisové fondy a taktiež iné (zaistené) fondy.

 

 

Čistá hodnota aktív OPF v SR k 19.2.2010:

kategória OPF

čistá hodnota aktív v SR (EUR)

podiel na trhu (%)

Fondy peňažného trhu

1 956 570 538,48

46,38%

Dlhopisové fondy

497 427 775,20

11,79%

Iné

471 199 122,22

11,17%

Zmiešané fondy

438 078 640,78

10,38%

Fondy fondov

347 620 765,80

8,24%

Akciové fondy

338 626 388,56

8,03%

Špeciálne fondy nehnuteľností

145 193 986,46

3,44%

Špeciálne fondy

23 958 276,09

0,57%

 

 

Štruktúra čistých predajov OPF v 9. kalendárnom týždni:

kategória OPF

Hodnota čistých predajov(EUR)

Fondy peňažného trhu

16 270 681,10

Dlhopisové fondy

9 404 208,71

Akciové fondy

1 140 547,00

Zmiešané fondy

2 629 816,84

Fondy fondov

298 502,82

Iné

545 005,26

Špeciálne fondy nehnuteľností

343 672,40

 

 

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 19 spoločností z oblasti kolektívneho investovania ponúkajúcich 495 otvorených podielových fondov.

 


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000