Novinky

Splatnosť fondu FUND PARTNERS CSOB Central Europe Click Plus 1.

[ 01. 04. 2010 ]

Dňa 31. marca 2010 nastala splatnosť zaisteného fondu FUND PATNERS ČSOB Central Europe Click Plus 1., ktorý v Slovenskej republike distribuovala skupina ČSOB.

Ku dňu splatnosti bola hodnota podielu 374, 47 EUR / 11 281, 28 SK. Fond bol zaistený na obdobie 3 a pol roka a počas daného obdobia fond dosiahol celkový výnos 12,81%, čo predstavuje priemerný ročný výnos na úrovni 3,5% p.a.

Nakoľko majetok splateného fondu je nulový a nedá sa už do neho investovať, SASS ho z pravidelných tabuliek vyradila.  


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000