Novinky

Novým členom predstavenstva SASS sa stal Vladimír Bencz

[ 24. 06. 2010 ]

Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo 16.júna 2010, schválilo okrem základných dokumentov aj nového člena Predstavenstva Vladimíra Bencza z IAD Investments, správ. spol., a.s.

Aktuálne zloženie Predstavenstva SASS:

Roman Vlček - predseda Predstavenstva (Asset Management Slovenskej sporiteľne)

Marián Matušovič - podpredseda Predstavenstva (VÚB Asset Management)

Stanislav Žofčák - podpredseda Predstavenstva (PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY)

Vladimír Bencz - člen Predstavenstva (IAD Investments)

Miloslav Mlynár - člen Predstavenstva (Tatra Asset Management)

Vladimír Šošovička - člen Predstavenstva (ČSOB Asset Management)

Marián Vaniak - člen Predstavenstva (AIG Funds Central Europe)

  


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000