Novinky

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

[ 24. 05. 2011 ]

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT) zorganizovali druhý ročník slovensko-českej konferencie "Next Steps in Asset Management", ktorá sa konala pod záštitou Národnej banky Slovenska a Českej národnej banky dňa 19. mája 2011 v konferenčnej sále hotela Andel‘s v Prahe.

Konferencia bola určená hlavne pre subjekty pôsobiace na kapitálovom trhu.

Cieľom tejto konferencie bolo informovať účastníkov o stave a o príprave nových legislatívnych koncepcií, pričom účastníci využili možnosť podeliť sa o praktické poznatky, navzájom sa inšpirovať a nadviazať aktívnejšiu spoluprácu firiem a inštitúcií pôsobiacich v Slovenskej republike a v Českej republike.

Na konferencii vystúpili poprední odborníci z radov regulátorov Slovenskej republiky a Českej republiky, ako aj profesionáli z radov členských firiem asociácií, pričom celý program bol organizovaný ako niekoľko panelových diskusií prepojených s auditóriom.

V prílohách nájdete program konferencie a jednotlivé prezentácie prednášajúcich.

/Program

/Prezentacie


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000