Novinky

Tlačová správa z Výročného zhromaždenia členov z 22. júna 2011

[ 22. 06. 2011 ]

Výročné zhromaždenie členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktoré sa konalo 22. júna 2011, schválilo okrem základných dokumentov aj dvoch nových členov Predstavenstva, Rastislava Podhorca z ALICO Funds Central Europe správ. spol., a.s. a Radka Semančíka z ČSOB Asset Management, správ. spol. a.s.

Aktuálne zloženie Predstavenstva SASS:

Roman Vlček - predseda Predstavenstva (Asset Management Slovenskej Sporiteľne)

Marián Matušovič - podpredseda Predstavenstva (VÚB Asset Management)

Stanislav Žofčák - podpredseda Predstavenstva (PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY)

Vladimír Bencz - člen Predstavenstva (IAD Investments)

Miloslav Mlynár - člen Predstavenstva (Tatra Asset Management)

Rastislav Podhorec - člen Predstavenstva (ALICO Funds Central Europe)

Radko Semančík - člen Predstavenstva (ČSOB Asset Management) 

Slovenská asociácia správcovských spoločností združuje 18 spoločností z oblati kolektívneho investovania ponúkajúcich 502 otvorených podielových fondov a spravujúcich majetok v hodnote 6702 mil. EUR.

 


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000