Novinky

Novembrové vydanie časopisu INVESTOR

[ 06. 11. 2002 ]
Časopis INVESTOR si dal za cieľ byť objektívnym sprievodcom vo svete financií. Každý mesiac prináša svojim čitateľom množstvo zaujímavých tém, pričom svojim obsahovým zameraním pokrýva aj oblasť kolektívneho investovania. Čo nájdete v aktuálnom novembrovom vydaní?

Nosnou témou novembrového čísla mesačníka INVESTOR je detailnejší pohľad na problematiku stavebného sporenia. Podpora štátu na tento druh sporenia sa kontinuálne znižuje. Aký výnos sa dá dosiahnuť pri sporení v stavebných sporiteľniach za súčasných podmienok? Aké sú podmienky a poplatky v jednotlivých sporiteľniach a ich jednotlivých produktoch?

Návrat na Slovensko po rokoch nemusí byť šokom. O svojom príbehu rozpráva Jaroslav Víťazka slovenský portfólio manažér, ktorý pôsobil v zahraničí.

Zákon o kolektívnom investovaní ukladá správcovským spoločnostiam povinnosť dvakrát ročne zverejniť správu o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v podielových fondoch, ktoré spravujú. Novembrový INVESTOR Vám exkluzívne prináša prvú časť prehľadu polročných správ, ktoré môžu čo to investorom napovedať a posúdiť ich fond , správcovskú spoločnosť s konkurenciou na trhu.

Kolektívne investovanie sa v Európe už dávno stalo bežnou praxou takmer v každej domácnosti. Na jedného Európana pripadá priemerne 11-tisíc EUR aktív. Aké sú očakávania v oblasti zhodnotenia aktív do budúcnosti?

V pravidelnej ankete sa naši redaktori opýtali vrchných predstaviteľov asociácie bánk, poisťovní, obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností aký je ich názor a aký vývoj predpokladajú v oblasti regulácie a formy dohľadu nad finančným trhom.

Aké doklady je potrebné predložiť na poskytnutie pôžičky na kúpu nehnuteľnosti a koľko Vás to bude stáť?

Je na klientovi, aby zvážil, v ktorej poisťovni sa dá poistiť, keď za tú istú službu (poistku) v každej poisťovni platí inú cenu. Od čoho závisí cena kapitálového životného poistenia?

Okrem toho v pravidelných rubrikách a tabuľkách hodnotí časopis INVESTOR vývoj na akciových, dlhopisových trhoch a v oblasti podielových fondov. Pozerá sa na zaujímavé internetové stránky z finančnej oblasti a vzdelávame v rubrike škola poradcu a škola makroekonóma. INVESTOR prináša aj ďalšiu časť zo seriálu história meny a investovania na Slovensku, tento krát mapuje obdobie rokov 1918-1948.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000