Novinky

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND SLOVAKIA 2011

[ 20. 02. 2012 ]

Dňa 16. februára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie Slovenskej asociácie správcovských spoločností prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2011. Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce mesačníka Investor vydaveteľstva Ecopress a Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS), ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

Najpredávanejší podielový fond v kategórií peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

KBC Multi Cash Euro

od správcovskej spoločnosti KBC Asset Management

Najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy

IAD - Bond Dynamic

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií akciové fondy

Generali PPF Fond nových ekonomik

od správcovskej spoločnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií ostatné fondy

TAM - SmartFund

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií špeciálne fondy

PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.

od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

KBC Multi Cash Euro

od správcovskej spoločnosti KBC Asset Management

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii eurové dlhopisové fondy

Pioneer Funds - Euro Strategic Bond

od správcovskej spoločnosti Pioneer Asset management, S.A.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií akciové fondy

Raiffeisen-Eurasien-Aktien

od správcovskej spoločnosti Raiffeisen Kapitalanlage-Gessellschaft m.b.h.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii ostatné fondy

IAD - Protected Equity 1

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Propozície vyhodnotenia ocenenia Top Fond Slovakia 2011 sú k dispozícií na vyžiadanie.


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000