Novinky

Prevod správy podielových fondov Allianz Asset Management na IAD Investments

[ 15. 12. 2011 ]

V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. došlo dňa 14.12.2011 k prevodu všetkých podielových fondov tejto spoločnosti na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správcovská spoločnosť, a.s.

Zoznam prevedených fondov:

Money Market o.p.f.

Bond Dynamic o.p.f.

Growth Opportunities o.p.f.

Protected Equity 1 o.p.f.

Protected Equity 2 o.p.f.

Aktuálne štatúty podielových fondov po prevode správy možno získať v sídle správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., alebo na web stránke.

 


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000