Novinky

Prezentácie z konferencie "Next Steps in Asset Management"

[ 05. 04. 2012 ]

Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS) spolu s Asociací pro kapitálový trh České republiky (AKAT) zorganizovali 3. ročník slovensko-českej odbornej konferencie "Next Steps in Asset Management - 2012", ktorá sa konala dňa 26. apríla 2012 v konferenčnej sále hotela Holiday Inn v Bratislave.

Konferencia bola určená hlavne pre subjekty pôsobiace na kapitálovom trhu.

Cieľom tejto konferencie bolo informovať účastníkov o stave a o príprave nových legislatívnych koncepcií, pričom účastníci využili možnosť podeliť sa o praktické poznatky, navzájom sa inšpirovať a nadviazať aktívnejšiu spoluprácu firiem a nštitúcií pôsobiacich v Slovenskej republike a v Českej republike.

Na konferencií vystúpili poprední odborníci z radov regulátorov Slovenskej republiky a Českej republiky, ako aj profesionáli z radov členských firiem asociácií, pričom celý program bol organizovaný ako niekoľko panelových diskusií prepojených s auditóriom.

V prílohách nájdete program konferencie a jednotlivé prezentácie prednášajúcich. 

/Pozvanka

/Prezentacie

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000