Novinky

Odborná konferencia "Kolektívne investovanie na Slovensku 2013"

[ 20. 11. 2013 ]

Slovenská asociácia správcovských spoločností v spolupráci s vydavateľstvom Ecopress, a.s. - vydavateľ Hospodárskych novín zorganizovali 11. ročník odbornej konferencie Kolektívne investovanie na Slovensku 2013, ktorá sa uskutočnila 8 a 9 novembra, 2013 v hoteli Zochova Chata v Modre.

Hlavným cieľom konferencie bolo ponúknuť ucelený prehľad nielen o možnostiach kolektívneho investovania, ale aj analyzovať faktory, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na výkonnosť podielových fondov. Súčasťou bol aj pohľad na globálne trendy a predstavenie vybraných segmentov, subjektov a vzťahov na finančnom trhu.

Konferencia Kolektívne investovanie na Slovensku bola určená najmä manažérom a zamestnancom spoločností pôsobiacich na trhu kolektívneho investovania, obchodníkom s cennými papiermi, finančným agentom a sprostredkovateľom pôsobiacich v sieťach alebo samostatne, odborným pracovníkom bánk a poisťovní a v neposlednej miere aj odborným pracovníkom regulátorov, ako aj individuálnym investorom.

V prílohe nájdete preentácie z konferencie.

/Prezentacie

Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000