Novinky

Tlačová správa k vyhodnoteniu výsledkov ocenenia TOP FOND Slovakia 2013

[ 26. 02. 2014 ]

Dňa 20. februára pri príležitosti výročnej tlačovej konferencie SASS prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenenia Top Fond Slovakia 2013.

Projekt Top Fond Slovakia vznikol ako výsledok spolupráce vydavateľstva Ecopress a SASS, ktorí sú zároveň jeho organizátori a vyhlasovatelia.

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

Najpredávanejší podielový fond v kategórií peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií

SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy

SPORO Eurový dlhopisový fond

 od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií akciové fondy

TAM - NewMarkets o.p.f.

 od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií ostatné fondy

TAM - Raiffeisen European High Yield Fund

od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórií špeciálne fondy

VUB AM - Fond Bankových vkladov

od správcovskej spoločnosti VUB Asset Management správ. spol. a.s.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií

SPORO privátny fond peňažného trhu o.p.f.

od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne správ. spol. a.s.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií eurové dlhopisové fondy

AFCE - EURO Cash

od správcovskej spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií akciové fondy

Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth

od správcovskej spoločnosti Pioneer Asset Management S.A.

Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórií ostatné fondy

IAD - Protected Equity 1

od správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

Propozície vyhodnotenia ocenenia Top Fond Slovakia 2013 sú k dispozícii na vyžiadanie.

 

 


Naspäť
Dizajn a programovanie: Millennium 000