Novinky

Decembrové vydanie časopisu INVESTOR

[ 05. 12. 2002 ]
Témou, ktorá v súčasnosti výrazne rezonuje a v najbližšom období bude neustále naberať na váhe je dôchodková reforma. Aké pravidlá platia v Poľsku a Čechách? Akých chýb by sme sa mali vyvarovať? Decembrové číslo časopisu Investor sa detailnejšie pozreli na reformy v krajinách OECD.

INVESTOR Vám exkluzívne prináša i príhovor Ľ. Kaníka, ktorý hovorí o dôvodoch a podmienkach reformy na Slovensku. Spolu s I. Švejnom, hlavným poradcom MPSVR v oblasti dôchodkovej reformy, načrtávajú i možnosti konkrétnych riešení problémov reformy.

Radikálnych zmien sa dočkajú i Doplnkové dôchodkové poisťovne a tak vás iste zaujme pohľad štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Michala Horvátha a generálneho riaditeľa DDP Tatry–Sympatia Michala Nemca na pripravovanú novelu zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení.

V ostatných mesiacoch sme boli svedkami veľmi zaujímavého vývoja na korunovom dlhopisovom trhu. Ceny niektorých korunových dlhopisov od júna tohto roka stúpli až o 20 %. Prečo bol rast cien taký výrazný? Prečo prišiel práve v tomto období?

Decembrový INVESTOR pokračuje v prehľade polročných správ správcovských spoločnosti a podielových fondov, ktoré môžu investorom čo to napovedať a pomôcť porovnať fond či správcovskú spoločnosť s konkurenciou na trhu.

Na zhodnocovanie prostriedkov v cudzej mene môže mať klient niekoľko dôvodov. Aké typy produktov si môže investor zvoliť a aké sú podmienky a úroky týchto produktov v jednotlivých bankách?

Okrem toho INVESTOR v pravidelných rubrikách a tabuľkách hodnotí vývoj na akciových, dlhopisových trhoch a v oblasti podielových fondov. Pozerá sa na zaujímavú internetovú stránku z finančnej oblasti a vzdelávame v rubrike škola poradcu a škola makroekonóma. Prináša vám tiež ďalšiu časť zo seriálu história meny a investovania na Slovensku, tentokrát mapuje obdobie rokov 1938-1945.

Mesačník INVESTOR nájdete vo vybraných novinových stánkov a na predajných miestach na celom Slovensku, alebo si ho môžete predplatiť na internetovej stránke www.casopisinvestor.sk a na tel. čísle 02/526 32 272.
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000