Novinky

Slováci majú radšej bezpečnejšie fondy

[ 21. 01. 2003 ]
Priemerný slovenský investor vložil do podielových fondov jednej spoločnosti majetok v hodnote približne 100-tisíc Sk, je konzervatívne zameraný a jeho vek je v rozmedzí 40 až 45 rokov. Vyplýva to z prieskumu uskutočneného medzi správcovskými spoločnosťami.

Konzervatívnosť sa prejavuje najmä smerovaním investícií. Najviac finančných prostriedkov už dlhšie pohlcujú fondy peňažného trhu a korunové dlhopisové fondy. Zmena investičnej stratégie klienta je skôr výnimkou. Podiel klientov, ktorí zmenili svoju investičnú stratégiu a požiadali o presun svojej investície do iného typu fondu, je podľa údajov správcovských spoločností pod jedno percento. Značnou mierou sa pod dodržiavanie investičnej stratégie podpisuje aj spôsob predaja podielových fondov v každej spoločnosti. Kým sa podielnikovi predá podielový list, overuje sa, či je pre neho skutočne vhodný čo sa týka rizikovosti i odporúčanej doby na investovanie.

Výška priemerného vkladu je v každej spoločnosti rozdielna. Je to z dôvodu odlišnej hranice minimálnej investície. Tá sa pohybuje od 1 500 Sk do 100 000 Sk. Podielové fondy ako produkt sú skôr určené pre menších klientov, čo dokazuje aj fakt, že minimálne 90 % z nich vkladalo menej než 0,5 mil. Sk.

Vekové kategórie podielnikov sa v spoločnostiach veľmi nelíšia. Prevažujú klienti s vekom 40 až 45 rokov. Čo sa týka vzdelanostnej úrovne, prevažuje stredné a vyššie vzdelanie.

Medzi najčastejšie otázky klientov kladené správcovským spoločnostiam patria aktuálne hodnoty podielov, predpokladaný vývoj do budúcnosti a ročné zhodnotenia podielových fondov. Neodmysliteľnou otázkou je aj zabezpečenie vkladu a čas, kedy klient dostane výnos. Prostriedky do fondov sú zasielané najmä prevodnými príkazmi, menej už trvalými príkazmi. Tie sa týkajú vo veľkej miere programov sporenia, ktoré využíva menej než 10 % podielnikov.

Pavel Škriniar, HN, 21.1.2003
Naspäť

Dizajn a programovanie: Millennium 000